Motie Wassenberg/Kwint over de rente op studie­le­ningen permanent op 0% vast­stellen


15 februari 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van het levensonderhoud, energie en huisvesting sterk gestegen zijn, ook voor studenten,

constaterende dat de studenten bij het aangaan van de studielening geen duidelijke financiële prospectus hebben ontvangen, met voorlichting over renterisico’s, risicoprofielen en over de precieze gevolgen voor het kunnen aanvragen van een hypotheek,

van mening dat het ongewenst is dat de verschillen groter worden tussen studenten met een studieschuld en studenten die dankzij rijke ouders geen lening hoefden aan te gaan,

verzoekt de regering de rente op studieleningen permanent op 0% vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Kwint


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, DENK, SP, BBB, BIJ1, Volt, PvdD, Den Haan

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, JA21, Van Haga, CDA, D66, PvdA, CU, VVD, GL, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan over bij de handel in stikstofvergunningen de betrokken mestproductierechten innemen en doorhalen

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over de tijdelijke verhoging van de basisbeurs structureel maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer