Motie Wassenberg/Van Raan over bij de handel in stik­stof­ver­gun­ningen de betrokken mest­pro­duc­tie­rechten innemen en doorhalen


9 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de handel in stikstofvergunningen, door bijvoorbeeld de Schiphol Group, de verhandelbare fosfaatrechten niet uit de markt worden genomen,

constaterende dat – door verplaatsing of ingebruikname van latente ruimte – de stikstofuitstoot mogelijk niet af- maar juist toeneemt,

spreekt uit dat het onwenselijk is om bij de handel in stikstofvergunningen de fosfaatrechten in de markt te laten,

verzoekt de regering bij de handel in stikstofvergunningen de betrokken mestproductierechten in te nemen en door te halen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, Volt, BIJ1

Tegen

VVD, PVV, CDA, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, Ephraim, Omtzigt, JA21

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan over op de kortst mogelijke termijn grenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen opnemen in alle luchthavenbesluiten

Lees verder

Motie Wassenberg/Kwint over de rente op studieleningen permanent op 0% vaststellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer