Motie van Wassenberg en Van Raan over bij de handel in stik­stof­ver­gun­ningen de betrokken mest­pro­duc­tie­rechten innemen en doorhalen


9 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de handel in stikstofvergunningen, door bijvoorbeeld de Schiphol Group, de verhandelbare fosfaatrechten niet uit de markt worden genomen,

constaterende dat – door verplaatsing of ingebruikname van latente ruimte – de stikstofuitstoot mogelijk niet af- maar juist toeneemt,

spreekt uit dat het onwenselijk is om bij de handel in stikstofvergunningen de fosfaatrechten in de markt te laten,

verzoekt de regering bij de handel in stikstofvergunningen de betrokken mestproductierechten in te nemen en door te halen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen