Motie Wassenberg c.s. over de tijde­lijke verhoging van de basis­beurs struc­tureel maken


15 februari 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in het eerste jaar van de invoering van de basisbeurs die beurs voor uitwonende studenten verhoogd wordt met €164,30 per maand,

Constaterende dat na jaren van prijsstijging en inflatie de kosten voor levensonderhoud flink gestegen zijn en naar verwachting niet wezenlijk zullen dalen,

Verzoekt de regering de tijdelijke verhoging van de basisbeurs structureel te maken en de Kamer over de uitwerking te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Kwint

Van Baarle


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, FVD

Tegen

Omtzigt, CDA, D66, CU, VVD, SGP