Motie Van Esch over een verbod op het gebruik van wegwerp­bekers en -voed­sel­ver­pak­kingen


3 februari 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in de Ministeriële Regeling voor wegwerpplastic een verbod is opgenomen op het gebruik van wegwerpbekers (per 2023) en -voedselverpakkingen (per 2024) voor consumptie ter plaatse,

Constaterende dat er op dit verbod een uitzondering mogelijk is om eenmalige verpakkingen te blijven gebruiken, als de wegwerpbekers en -voedselverpakkingen ter plaatse worden ingezameld voor recycling,

Overwegende dat met hergebruik afval wordt voorkomen, er minder grondstoffen en energie worden gebruikt dan bij recycling en dat hergebruik (re-use) hoger op de R-ladder staat dan recycling,

Verzoekt de regering in de Ministeriële Regeling voor wegwerpplastic een verbod op het gebruik van wegwerpbekers en -voedselverpakkingen op te nemen voor consumptie ter plaatse, zónder uitzonderingen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK