Motie Van Raan/Bruins voor onder­steuning voor belan­gen­groepen en omwo­nenden lucht­havens


5 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat met de luchtvaartactiviteiten op en rond luchthavens tegenstrijdige belangen ten aanzien van milieu en economie zijn gemoeid;

Constaterende dat omwonenden/belangengroepen minder goed georganiseerd, geoutilleerd en gefinancierd zijn dan de luchtvaartsector;

Constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat het belangrijk is om adequate macht en tegenmacht te organiseren om er voor te zorgen dat alle belangen zijn vertegenwoordigd en gewaarborgd om het risico op groepsdenken zo goed als mogelijk te beheersen.

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze omwonenden/belangengroepen ondersteund kunnen worden in hun behoefte aan kennis en daarover aan de kamer te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Bruins


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: houtstook scharen onder duurzame energie is onwenselijk

Lees verder

Motie Wassenberg cs voor parlementaire enquête naar gaswinning in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer