Motie Wassenberg/Graus over wette­lijke regels om de gezondheid van honden te verbe­teren


1 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het oorspronkelijke Fairfokprogramma (2014) van de rashondensector als eerst geformuleerde ambitie stelde dat de “hondenfokkerij per 2018 een diervriendelijke en verantwoorde sector is en ook als zodanig algemeen bekend staat”,

constaterende dat er volgens de recente beleidsbrief Dierenwelzijn van de minister van LNV (4 oktober 2018) in de rashondenfokkerij “langzaamaan een omslag in denken in gang lijkt te zijn gezet”,

overwegende dat dit laat zien dat de oorspronkelijk geformuleerde doelstelling op geen enkele wijze gehaald is,

overwegende dat de rashondensector zichzelf daarmee een brevet van onvermogen heeft gegeven als het gaat om het verbeteren van het welzijn van rashonden,

verzoekt de regering het heft in eigen hand te nemen en wettelijke regels op te stellen om de gezondheid van honden te verbeteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een CO2-reductiescenario van 55% in 2030

Lees verder

Motie Wassenberg/Graus over het tegengaan van fokken op extreme uiterlijke kenmerken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer