Motie Van Raan over een CO2-reduc­tie­sce­nario van 55% in 2030


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering een CO2-reductiescenario van minimaal 55% in 2030 te hanteren als doel;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS