Motie Van Raan over een CO2-reduc­tie­sce­nario van 55% in 2030


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering een CO2-reductiescenario van minimaal 55% in 2030 te hanteren als doel;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over aan de Kamer voorleggen van duurzaamheidskaders

Lees verder

Motie Wassenberg/Graus over wettelijke regels om de gezondheid van honden te verbeteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer