Motie Wassenberg/Graus over het tegengaan van fokken op extreme uiter­lijke kenmerken


1 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel rashonden of look-a-likes (honden met hetzelfde uiterlijk als rashonden, maar zonder stamboom) ziek worden of een slecht welzijn hebben als gevolg van een ziekmakend uiterlijk,

constaterende dat de minister van LNV een verbetering van het welzijn van rashonden overlaat aan de Raad van Beheer van de Kynologie in Nederland,

constaterende dat slechts een minderheid van de fokkers in Nederland is aangesloten bij deze koepelorganisatie,

overwegende dat regels om het welzijn van honden te verbeteren voor elke fokker in Nederland moeten gelden, ongeacht de vraag of deze lid is van een aangesloten rashondenvereniging,

verzoekt de regering om het welzijn van alle honden te verbeteren door zelf regels op te stellen die het fokken op extreme uiterlijke kenmerken tegengaan en die paal en perk stellen aan alle vormen van inteelt, en ervoor te zorgen dat deze regels voor alle fokkers gelden, ongeacht of zij zijn aangesloten bij een rashondenvereniging of niet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over wettelijke regels om de gezondheid van honden te verbeteren

Lees verder

Motie Wassenberg over het vergroten van de capaciteit van de NVWA en de dierenpolitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer