Motie Wassenberg/Graus over versterking van de capa­citeit bij de dieren­po­litie


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat toezicht en handhaving op de malafide handel in dieren tekortschiet omdat de NVWA het werk niet aankan;

verzoekt de regering, de capaciteit bij de dierenpolitie te versterken om deze vorm van georganiseerde criminaliteit hard aan te kunnen pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, GL

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over het niet invoeren van de mondkapjesplicht

Lees verder

Motie Van Raan over het kopen van kunstwerken van in Nederland werkende en nog levende kunstenaars aftrekbaar maken voor de belasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer