Motie Wassenberg/Graus over versterking van de capa­citeit bij de dieren­po­litie


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat toezicht en handhaving op de malafide handel in dieren tekortschiet omdat de NVWA het werk niet aankan;

verzoekt de regering, de capaciteit bij de dierenpolitie te versterken om deze vorm van georganiseerde criminaliteit hard aan te kunnen pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, GL