Motie Van Raan over het kopen van kunst­werken van in Nederland werkende en nog levende kunste­naars aftrekbaar maken voor de belasting


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fiscale maatregelen het kopen van kust stimuleren;

overwegende dat het kopen van kunst een positieve bijdrage heeft voor de koper, de kunstenaar en de samenleving,

verzoekt de regering om het kopen van kunstwerken, gemaakt door in Nederland werkende, nog levende kunstenaars tot een bedrag van 10.000,- aftrekbaar te maken voor de belasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, 50PLUS, DENK, GKrol, vKA, PvdD

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, SP