Motie Wassenberg/Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten


11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de haas en het konijn sinds vorig jaar op de Rode lijst van bedreigde diersoorten staan,

overwegende dat dit niet te rijmen is met het feit dat deze soorten nog voorkomen op de lijst van vrij bejaagbare soorten,

verzoekt de regering om de haas en het konijn te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Futselaar


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over onderzoek naar residuen in krachtvoer, mest en bodem

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Raan over biomassa niet langer als duurzame (hernieuwbare) energie aanmerken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer