Motie Wassenberg/Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten


11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de haas en het konijn sinds vorig jaar op de Rode lijst van bedreigde diersoorten staan,

overwegende dat dit niet te rijmen is met het feit dat deze soorten nog voorkomen op de lijst van vrij bejaagbare soorten,

verzoekt de regering om de haas en het konijn te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Futselaar


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, DENK