Motie Wassenberg/Graus over maat­re­gelen tegen zenuw­gassen niet meer testen op proef­dieren


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse overheid al ruim 15 jaar medische maatregelen tegen zenuwgassen test op proefdieren,

verzoekt de regering om deze testen op proefdieren te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK