Motie Wassenberg/Graus over open­baarheid over de over­heids­fi­nan­ciering van proef­dier­on­derzoek


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen openbaarheid is over de overheidsfinanciering van proefdieronderzoek,

verzoekt de regering om openbaar te maken hoeveel overheidsfinanciering er jaarlijks naar proefdieronderzoek gaat,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een verbod op de online handel in dieren

Lees verder

Motie Wassenberg/Graus over maatregelen tegen zenuwgassen niet meer testen op proefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer