Motie Wassenberg/Graus over open­baarheid over de over­heids­fi­nan­ciering van proef­dier­on­derzoek


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen openbaarheid is over de overheidsfinanciering van proefdieronderzoek,

verzoekt de regering om openbaar te maken hoeveel overheidsfinanciering er jaarlijks naar proefdieronderzoek gaat,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FvD, D66, CU, VVD, 50PLUS