Motie Wassenberg/Graus over hoeveel geld de overheid jaarlijks besteedt aan onderzoek met proef­dieren


15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid, als belangrijkste financier van weten-schappelijk onderzoek, de mogelijkheid heeft om richting proefdiervrij onderzoek te sturen maar onbedoeld stuurt naar meer proefdierenon-derzoek, doordat hier het overgrote deel van het onderzoeksgeld naartoe gaat;

constaterende dat de overheid zelfs bij benadering niet weet hoeveel geld zij besteedt aan onderzoek met proefdieren;

constaterende dat de kosten van dierproeven in kaart kunnen worden gebracht door bij dierproefaanvragen ook de kosten te registreren;

verzoekt de regering, om te laten onderzoeken hoeveel geld zij jaarlijks besteedt aan onderzoek met proefdieren, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het aanscherpen en inwerkingtreden van het bijenrichtsnoer

Lees verder

Motie Wassenberg/Graus over een onafhankelijke analyse naar verdergaande reductie van het aantal dierproeven op apen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer