Motie Wassenberg/Graus over een onaf­han­ke­lijke analyse naar verder­gaande reductie van het aantal dier­proeven op apen


15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de Kamerbrede wens om het aantal experimenten op apen in het BPRC af te bouwen naar nul; constaterende dat er vooralsnog wordt ingezet op een reductie van maximaal 40%, waarbij het BPRC zelf bepaalt welke experimenten uitgevoerd blijven worden;

verzoekt de regering, een onafhankelijke analyse te laten doen naar een verdergaande reductie van het aantal dierproeven op apen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP