Motie Wassenberg/Graus over dier­proeven die weinig tot geen voor­spel­lende waarde hebben


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onderzoeksterreinen zijn waar meer dan 95% van het proefdierenonderzoek niet transleerbaar is naar de mens en dus niet ten goede komt aan patiënten of de bescherming van de volksgezondheid;

verzoekt de regering om in kaart te brengen welke dierproeven weinig tot geen voorspellende waarde hebben en om te onderzoeken hoe deze slecht transleerbare dierproeven kunnen worden uitgefaseerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, CU, VVD