Motie Teunissen over dieren­welzijn een integraal onderdeel maken van de IMVO-richtlijn


2 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dierenwelzijn als criterium ontbreekt in het voorstel voor een Europese richtlijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO),

constaterende dat dierenwelzijnsschendingen als risico worden geïdentificeerd in meerdere sectoren in de MVO Sector Risico Analyse van KPMG,

verzoekt de regering zich in EU- verband in te zetten om dierenwelzijn een integraal onderdeel te maken van de IMVO-richtlijn,

verzoekt de regering dierenwelzijn als criterium te verankeren in de nationale IMVO-wetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, PVV, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, VVD, SGP, Van Haga