Motie Wassenberg: breng olie afkomstig van IS in beeld


16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat de financieringsbronnen van IS worden afgesneden,

constaterende dat de handel in olie een belangrijke financieringsbron is van terreurgroep IS,

constaterende dat de chemische samenstelling van aardoliën met betrekking tot dichtheid en gehaltes aan zwavel, vanadium en nikkel verschilt per olieveld en dat de olie zo als het ware een ‘vingerafdruk’ levert van het veld waar deze gewonnen is,

constaterende dat de karakteristieken van de oliën uit de verschillende olievelden zijn vastgelegd in databases, met referenties naar de olievelden van herkomst,

overwegende dat met behulp van deze unieke olie-‘vingerafdruk’ kan worden nagegaan of olie afkomstig is uit velden die door IS worden beheerd,

verzoekt de regering om in goed overleg met de Nederlandse olie- en overslagbedrijven de samenstelling te onderzoeken van de aardoliën die in bezit zijn van Nederlandse bedrijven om zo het gebruik van aardolie afkomstig uit olievelden die worden beheerd door IS uit te kunnen sluiten, en de kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,

verzoekt de regering tevens deze aanpak in Europees verband uit te dragen om te voorkomen dat de EU ongewenst bijdraagt aan de financiering van IS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: stel een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen in

Lees verder

Motie Wassenberg: einde aan kooihuisvesting voor konijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer