Motie Wassenberg: doel stellen voor percentage biolo­gisch land­bouw­areaal in 2030


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland ooit het doel had om 10% biologisch landbouwareaal te hebben in 2010,

constaterende dat Nederland in 2018 3,3 % biologisch areaal had, tegen 20% in Denemarken,

overwegende dat biologische landbouw minder schadelijk is voor natuur, milieu en dierenwelzijn,

verzoekt de regering een doel te stellen voor het percentage biologisch landbouwareaal in 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga