Motie Van Esch/Wassenberg: sticker ‘Let op: deze brandstof bevat dierlijke producten’ bij tank­pi­stolen biodiesel


6 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2018 blijkt dat 8,1% van de biobrandstoffen bestaat uit dierlijke vetten,

constaterende dat deze dierlijke vetten gebruikt worden in biodiesels,

constaterende dat aan de pomp door afkortingen zoals B7 of B10 niet duidelijk is dat biodiesels (deels) bestaan uit dierlijke producten,

constaterende dat daarmee via de pomp (onbewust) financieel bijgedragen wordt aan het in stand houden van structureel dierenleed in de bio-industrie,

verzoekt de regering bij tankpistolen waar biodiesel mee getankt kan worden een sticker te laten plakken met de tekst ‘Let op: deze brandstof bevat dierlijke producten’,

en gaat over tot de orde van dag,

Van Esch
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga