Motie Wassenberg c.s. over werken aan het zo snel mogelijk verbe­teren van het studen­ten­welzijn


18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de zorgwekkende resultaten van de ‘Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten in het hoger onderwijs’;

spreekt uit dat de mentale gezondheid van studenten zo snel mogelijk moet verbeteren;

verzoekt de regering om zo veel mogelijk concrete voorbereidingen te treffen die een volgend kabinet kunnen helpen om zo snel mogelijk stappen te zetten in het verbeteren van het studentenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Westerveld
Kwint
De Hoop
Gündoğan
Van Baarle
Simons
Van der Plas
Ephraim
Pouw-Verweij


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen