Motie Wassenberg c.s. over geen zout­winning als die niet veilig, verant­woord en toekomst­be­stendig is


10 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van EZK stelt dat zoutwinning in Nederland veilig, verantwoord en toekomstbestendig moet zijn;

verzoekt de regering, geen zoutwinning toe te staan als deze niet veilig, verantwoord en toekomstbestendig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman
Van der Lee
Kops


Status

Overgenomen

Voor

Tegen