Motie Van Kooten-Arissen tegen voorstel Chinese genees­kunde opnemen op standaard clas­si­fi­ca­tie­lijst voor ziek­te­beelden


17 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de traditionele Chinese geneeskunde nu al verantwoordelijk is voor driekwart van de illegale handel in bedreigde diersoorten,

constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie desondanks de traditionele Chinese geneeskunde wil opnemen op de standaard classificatielijst voor ziektebeelden (ICD),

overwegende dat er grote zorgen zijn dat dit zal zorgen voor significante toename van deze handel,

verzoekt de regering tijdens de World Health Assembly tegen dit voorstel te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen