Motie Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van door­ge­fokte gezel­schaps­dieren


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren het fokken van gezelschapsdieren met schadelijke kenmerken verbiedt,

constaterende dat de dieren met deze schadelijke kenmerken, waaronder extreem korte snuiten, te kleine schedels of afwijkingen in het skelet, nog steeds mogen worden verhandeld,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe ook de handel in en import van deze doorgefokte gezelschapsdieren verboden kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van Campen
Boswijk


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep

Lees verder

Motie Wassenberg over de dierentuinvergunning van het Dolfinarium intrekken bij schending van afspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer