Motie Wassenberg over de dieren­tuin­ver­gunning van het Dolfi­narium intrekken bij schending van afspraken


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Dolfinarium in het verleden verschillende keren gemaakte afspraken niet is nagekomen,

constaterende dat de minister opnieuw afspraken heeft gemaakt met het Dolfinarium,

constaterende dat de eerste deadline in 2024 is,

verzoekt de regering om de dierentuinvergunning van het Dolfinarium in te trekken als het Dolfinarium deze afspraken schendt en de eerste deadline niet haalt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

Omtzigt, BBB, CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van doorgefokte gezelschapsdieren

Lees verder

Motie Wassenberg over het niet verlenen van een exportvergunning voor de export van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar een Chinees pretpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer