Motie Wassenberg over de dieren­tuin­ver­gunning van het Dolfi­narium intrekken bij schending van afspraken


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Dolfinarium in het verleden verschillende keren gemaakte afspraken niet is nagekomen,

constaterende dat de minister opnieuw afspraken heeft gemaakt met het Dolfinarium,

constaterende dat de eerste deadline in 2024 is,

verzoekt de regering om de dierentuinvergunning van het Dolfinarium in te trekken als het Dolfinarium deze afspraken schendt en de eerste deadline niet haalt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

Omtzigt, BBB, CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK