Motie Wassenberg c.s. over een plan van aanpak om de transitie naar proef­dier­vrije inno­vaties (TPI) te versnellen


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal dierproeven al jarenlang niet meer structureel daalt,

overwegende dat dierproefvrije onderzoeksmethoden vaak beter vertaalbare resultaten voor de mens opleveren,

verzoekt de regering om met een plan van aanpak te komen om de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI) te versnellen, om zo een bijdrage te leveren aan beter onderzoek, betere medicijnen en een significante vermindering van het aantal proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus
Beckerman
Thijssen
Bromet
Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over een actieplan om tot een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren te komen

Lees verder

Motie Graus/Wassenberg over financiering voor Nederlandse initiatieven die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer