Motie Wassenberg c.s. over een plan van aanpak om de transitie naar proef­dier­vrije inno­vaties (TPI) te versnellen


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal dierproeven al jarenlang niet meer structureel daalt,

overwegende dat dierproefvrije onderzoeksmethoden vaak beter vertaalbare resultaten voor de mens opleveren,

verzoekt de regering om met een plan van aanpak te komen om de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI) te versnellen, om zo een bijdrage te leveren aan beter onderzoek, betere medicijnen en een significante vermindering van het aantal proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus
Beckerman
Thijssen
Bromet
Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD