Motie Graus/Wassenberg over finan­ciering voor Neder­landse initi­a­tieven die bijdragen aan een onmid­del­lijke daling van het aantal dier­proeven


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in het kader van de transitie naar proefdiervrije innovaties Nederlandse initiatieven die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven voorrang te geven bij het verstrekken van de benodigde financiering,

en gaat over tot de orde van de dag,

Graus
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD, CDA