Motie Wassenberg c.s. over een actieplan om tot een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proef­dieren te komen


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoeveelheid in voorraad gedode dieren al jaren rond de 400.000 schommelt en niet structureel afneemt,

overwegende dat de Kamer hier wel om heeft gevraagd (Kamerstuk 32 336, nr.92).

verzoekt de regering om met een actieplan te komen om tot een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren te komen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Graus

Thijssen

Bromet

Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Tegen