Motie Ouwehand over een jacht­verbod voor heel Nederland


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij iedere uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf een jachtverbod wordt ingesteld in een straal van tien kilometer rondom het bedrijf om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan,

constaterende dat het vogelgriepvirus inmiddels al in tenminste zeven provincies is vastgesteld, waaronder bij zwanen, ganzen en smienten,

constaterende dat er nu volop wordt gejaagd op onder andere wilde zwijnen, maar ook op ganzen en smienten,

verzoekt de regering een jachtverbod in te stellen voor heel Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over alternatieve maatregelen tegen wildaanrijdingen

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over de maximaal aanvaardbare sterfte van bijen- en hommelpopulaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer