Motie Wassenberg: breng effecten gaswinning op natuur in kaart


14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Gedeputeerde Staten Groningen stellen dat de effecten van gaswinning op de natuur onvoldoende in beeld zijn gebracht en de NAM over een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet zou moeten beschikken,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de effecten van gaswinning op de natuur volledig bekend worden en er tevens zorg voor te dragen dat gaswinning niet zonder de benodigde Natuurbeschermingswetvergunningen plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Klein, VanVliet

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer