Motie Wassenberg: informeer Kamer en Provincie over extra gaswinning in koudere winter


14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het gaswinningsbesluit is bepaald dat er op basis van het aantal ‘graaddagen’ in koudere winters meer gas gewonnen mag worden dan het plafond van 24 miljard m3,

constaterende dat de minister, de Kamer en de regio pas in oktober op de hoogte worden gesteld van de daadwerkelijk gewonnen hoeveelheid gas in de vorige winter,

verzoekt de regering de extra winning tijdens koude dagen te verbinden aan een onmiddellijke informatieplicht over de extra winning van de NAM aan de regering, en van de regering aan de Kamer en de provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer