Motie Wassenberg/Beckerman over een mora­torium op de bouw van nieuwe hout­stook­cen­trales


20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een visiedocument stelt dat het klimaat niet gebaat is bij biobrandstof en dat deze visie gedeeld wordt door 190 bos- en klimaatwe-tenschappers, die in een brief aan de Europese Commissie stellen dat het verbranden van hout slechter voor het klimaat is dan fossiele brandstoffen;

verzoekt de regering, een moratorium op de bouw van nieuwe houtstook-centrales in te stellen;

verzoekt de regering voorts, om de subsidiƫring van houtstook via de SDE te staken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS