Motie Van Raan over niet openen Lelystad Airport


19 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Lelystad Airport door het leven ging als “prioritair project” onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS);

constaterende dat de Raad van State het Nederlandse natuurvergunningenbeleid in strijd heeft verklaard met het Europees recht;

constaterende dat de Raad van State als gevolg hiervan het PAS als grondslag voor vergunningverlening ongeschikt heeft verklaard;

verzoekt de regering om het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen niet te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK