Motie Wassenberg/Beckerman over CO2-opslag uitsluiten van toekom­stige SDE-rege­lingen


20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SDE+-regeling wordt omgezet naar een SDE++-regeling, maar dat de afkorting blijft staan voor Stimulering Duurzame Energieproductie;

constaterende dat met het opvangen en opslaan van CO2 geen duurzame energie wordt opgewekt, maar juist de fossiele industrie de mogelijkheid wordt geboden om nog lang fossiele brandstoffen te blijven stoken;

overwegende dat het blijven stoken van fossiele brandstoffen geen duurzame energie oplevert, ongeacht het aantal plussen dat achter SDE wordt geplakt;

verzoekt de regering, om het opvangen en opslaan van CO2 uit te sluiten van toekomstige SDE-regelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL