Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over niet starten met boren naar gas onder de Waddenzee


6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard is geselecteerd voor de pilot ‘omgevingsmanagement’ ,

constaterende dat deze pilot gericht is op het betrekken van lokale belanghebbenden bij besluiten over fossiele mijnbouw,

constaterende dat de bewoners grote zorgen hebben geuit over de voorgenomen gaswinning,

overwegende de kwetsbaarheid van de Waddenzee,

verzoekt de regering de wens van de betrokkenen serieus te nemen door niet te starten met het boren naar gas onder de Waddenzee,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Akerboom
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie over het betrekken van het DNB-rapport bij het klimaatakkoord

Lees verder

Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over een landelijk meetprogramma naar de Nederlandse methaanemissies en -lekkages

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer