Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over niet starten met boren naar gas onder de Waddenzee


6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard is geselecteerd voor de pilot ‘omgevingsmanagement’ ,

constaterende dat deze pilot gericht is op het betrekken van lokale belanghebbenden bij besluiten over fossiele mijnbouw,

constaterende dat de bewoners grote zorgen hebben geuit over de voorgenomen gaswinning,

overwegende de kwetsbaarheid van de Waddenzee,

verzoekt de regering de wens van de betrokkenen serieus te nemen door niet te starten met het boren naar gas onder de Waddenzee,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Akerboom
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK