Motie over het betrekken van het DNB-rapport bij het klimaat­ak­koord


2 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het recent gepresenteerde rapport van DNB indiceert dat stevig beprijzen van CO2 in producten en diensten effectief is voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen, waarbij met de opbrengst schadelijke economische en inkomenseffecten kunnen worden beperkt;

verzoekt de regering, het rapport nadrukkelijk bij het tot stand brengen van het klimaatakkoord te betrekken, te onderwerpen aan een maatschappelijke kostenbatenanalyse en deze met een appreciatie aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag
Klaver
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD