Motie over het betrekken van het DNB-rapport bij het klimaat­ak­koord


2 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het recent gepresenteerde rapport van DNB indiceert dat stevig beprijzen van CO2 in producten en diensten effectief is voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen, waarbij met de opbrengst schadelijke economische en inkomenseffecten kunnen worden beperkt;

verzoekt de regering, het rapport nadrukkelijk bij het tot stand brengen van het klimaatakkoord te betrekken, te onderwerpen aan een maatschappelijke kostenbatenanalyse en deze met een appreciatie aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag
Klaver
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over een verbod op het afknippen van tastharen van het paard

Lees verder

Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over niet starten met boren naar gas onder de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer