Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over een landelijk meet­pro­gramma naar de Neder­landse methaan­emissies en -lekkages


6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

constaterende dat uit internationaal onderzoek, waar ook TNO aan deelnam, de methaanuitstoot bij de gaswinning in Groningen groter is dan werd aangenomen,

constaterende dat dit komt doordat er gebruik wordt gemaakt van berekeningen en schattingen, in plaats van dat er structureel wordt gemeten,

Verzoekt de regering om een landelijk meetprogramma naar de Nederlandse methaanemissies en –lekkages in te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Akerboom
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over niet starten met boren naar gas onder de Waddenzee

Lees verder

Motie Beckerman/Akerboom over het openbreken van het akkoord op hoofdlijnen Shell/Exxon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer