Motie Beckerman/Akerboom over het open­breken van het akkoord op hoofd­lijnen Shell/Exxon


6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Shell/Exxon met het akkoord op hoofdlijnen 400 miljoen rijker wordt;

constaterende dat voor het op te richten toekomstfonds Groningen 100 miljoen wordt vrijgemaakt;

van mening dat dit onrechtvaardig is en de 400 miljoen voor Shell de gedupeerden in Groningen toekomt;

verzoekt de regering het akkoord op hoofdlijnen met Shell/Exxon open te breken en deze middelen ten goede te laten komen aan het toekomstfonds Groningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Akerboom c.s. over een landelijk meetprogramma naar de Nederlandse methaanemissies en -lekkages

Lees verder

Motie Akerboom over houtstook niet als duurzame energiebron beschouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer