Motie Vos c.s.: inzicht in de herkomst per mijn bij steen­kolen


28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat individuele energiebedrijven in Nederland geen inzicht geven in de herkomst van door hen gebruikte steenkolen;

overwegende dat door dit gebrek aan transparantie ook de Nederlandse overheid niet kan vaststellen of individuele bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de naleving van mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

van mening dat de Nederlandse consument zelf moet kunnen kiezen voor energie uit verantwoorde en conflictvrije steenkolen;

verzoekt de regering de energiebedrijven in Nederland te verplichten afzonderlijk inzicht te geven in de herkomst per mijn van door hen gebruikte steenkolen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos
Mulder
Van Ojik
Van Dijk
Thieme
Voordewind


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Laar cs: expliciete aandacht voor vrouwen en meisjes bij ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Motie Thieme: europees verbod phneumatisch merken slachtvarkens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer