Motie Thieme: europees verbod phneu­ma­tisch merken slacht­varkens


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is het pneumatisch merken bij slachtvarkens voor de export toe te staan,

verzoekt de regering hier van af te zien en zich in te zetten voor een Europees verbod op het pneumatisch merken van slachtvarkens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen