Motie Van Laar cs: expli­ciete aandacht voor vrouwen en meisjes bij ontwik­ke­lings­sa­men­werking


28 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat breed erkend wordt dat vrouwen de motor achter ontwikkeling zijn;

overwegende dat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking een bijdrage wil leveren aan armoedebestrijding en ontwikkeling;

van mening dat expliciete aandacht voor vrouwen en meisjes hierbij van belang is;

verzoekt de regering om in alle beleidsdocumenten over ontwikkelingssamenwerking op te nemen of en hoe meisjes en vrouwen baat hebben bij dat beleid en welke strategieen daarbij gevolgd worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar
De Caluwe
Mulder
Voordewind
Van Ojik
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50+

Tegen

PVV, Bontes