Motie Voortman c.s.: toetsing criterium Rijks­toe­zicht Kinder­pardon ook verlenen voor kinderen bekend bij gemeente


2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, de regering in het huidige kinderpardon als voorwaarde voor het verlenen van een verblijfsvergunning stelt dat de kinderen zich niet mogen hebben onttrokken aan het Rijkstoezicht van een van de ketenpartners in de vreemdelingenketen;

constaterende dat, de meervoudige kamer van de Rechtbank Arnhem op 1 juli 2014 heeft gesteld dat de woorden uit de Kinderpardonregeling ‘hebben onttrokken’ veronderstellen dat een vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden van de Kinderpardonregeling indien hij of zij zich door eigen handelen actief heeft onttrokken aan het uitgeoefende toezicht van de Rijksoverheid en daarmee een bewuste keuze heeft gemaakt om niet uit Nederland te vertrekken maar hier illegaal te verblijven;

constaterende dat, bij de meeste ouders van kinderen geen sprake is geweest van ‘eigen handelen’ of een ‘eigen keuze’ om zich actief aan toezicht te onttrekken, maar dat zij uit beeld van de Rijksoverheid raakten omdat de Rijksoverheid de opvang beëindigde of omdat de Rijksoverheid anderszins een einde aan het contact gemaakte of aankondigde dit te zullen doen vanwege het einde van een verblijfsprocedure;

constaterende dat, deze kinderen naar school gingen of anderszins in beeld waren bij de lokale overheid;

verzoekt de regering, in de toetsing van het criterium Rijkstoezicht ook kinderen een verblijfsvergunning te verlenen die bekend waren bij de gemeente(n) waar zij verbleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Gesthuizen

Schouw

Thieme

Voordewind


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, Baay-Timmerman, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, VanVliet

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: geen vanggewassen als vergroeningsmaatregel onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lees verder

Motie Ouwehand: definitieve besluitvorming over de eventuele verbreding van de A27 bij Amelisweerd uitstellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer