Motie Ouwehand: defi­ni­tieve besluit­vorming over de eventuele verbreding van de A27 bij Amel­is­weerd uitstellen


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de second opinion van het CPB wordt aanbevolen de verbreding van de A12 en A27 bij Utrecht enkele jaren uit te stellen;

overwegende dat een investering van 1,12 miljard zonder nut en noodzaak niet te verantwoorden is;

verzoekt de regering de definitieve besluitvorming over de eventuele verbreding van de A27 bij Amelisweerd voor enkele jaren uit te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, Baay-Timmerman, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, VanVliet