Motie Vestering/Wassenberg over het sluiten van delen van de Noordzee voor visserij


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vispopulaties onder grote druk staan,

constaterende dat minder dan 3% van het Nederlandse deel van de Noordzee gesloten zal worden voor alle vormen van visserij (no fisheries),

verzoekt de regering om het ‘no fisheries’-areaal te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, JA21

Lees onze andere moties

Motie Vestering over het niet toestaan van bomenkap met meer dan 0,1 hectare oppervlak

Lees verder

Motie Vestering over het verstrijken van de goedkeuringsperiode voor pesticiden als de veiligheidstoets niet tijdig is afgerond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer