Motie Vestering/Wassenberg over het sluiten van delen van de Noordzee voor visserij


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vispopulaties onder grote druk staan,

constaterende dat minder dan 3% van het Nederlandse deel van de Noordzee gesloten zal worden voor alle vormen van visserij (no fisheries),

verzoekt de regering om het ‘no fisheries’-areaal te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen