Motie Vestering over het niet toestaan van bomenkap met meer dan 0,1 hectare oppervlak


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bomenkap van meer dan 0,1 hectare leidt tot verlies aan biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid,

verzoekt de regering om geen bomenkap met oppervlaktes van meer dan 0,1 hectare toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen