Motie Vestering/Wassenberg over het onder­brengen van de NVWA bij een ander minis­terie dan LNV


14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aanhoudende misstanden en talloze onderzoeken laten zien dat het NVWA-toezicht op de vee- en vleessector faalt,

constaterende dat dierenwelzijn in het huidige systeem van hoge productie en lage kosten nog altijd ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van de vee- en vleessector,

overwegende dat een onafhankelijke controle op dierenwelzijn niet thuis hoort bij het ministerie van landbouw,

verzoekt de regering, te komen met een plan van aanpak om de NVWA en haar wettelijke taken weg te halen bij het Ministerie van LNV en elders deze wettelijke taken onder te brengen, na een fundamentele herziening van de inrichting van het toezichtstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21