Motie Vestering over een import­verbod op genetisch gema­ni­pu­leerde soja


14 april 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Unie de grenzen open heeft gesteld voor een nieuwe generatie genetisch gemanipuleerde soja,

Overwegende dat deze soja genetisch tolerant is gemaakt tegen een cocktail van verschillende landbouwgiffen, waardoor deze stoffen veel gebruikt zullen worden bij de teelt, met alle gevolgen voor het milieu en de gezondheid van dien,

Constaterende dat de teelt van genetisch gemanipuleerde soja binnen de EU verboden is, waardoor Nederlandse boeren – die met de Nationale Eiwitstrategie gestimuleerd zouden moeten worden om zelf eiwitgewassen te verbouwen – geconfronteerd worden met een ongelijk speelveld,

Verzoekt de regering zich sterk te maken voor een importverbod op genetisch gemanipuleerde soja,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen