Motie Vestering/Van Esch over de indirecte lozingen van Fries­land­Campina op de Waddenzee verbieden


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zuivelgigant FrieslandCampina jaarlijks tonnen fosfaten, stikstof en andere schadelijke stoffen via de HoWa-leiding indirect loost op de Waddenzee,

constaterende dat voorkomen moet worden dat de Waddenzee nog verder wordt vervuild en dat het water- en bodemleven schade wordt toegebracht,

verzoekt de regering om de indirecte lozingen van FrieslandCampina op de Waddenzee te verbieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1, BBB, D66, PvdA, PvdD, CU, SP, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, Van Haga, JA21