Motie Vestering over het aanleggen van extra groen­ge­bieden bij grote steden


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat groen in en om de stad schaars is, gezien de drukte in natuurgebieden,

verzoekt de regering om extra groengebieden aan te leggen bij de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over afrekenbare doelen voor het verhogen van het grondwaterpeil rond kwetsbare natuurgebieden

Lees verder

Motie Vestering over het niet toestaan van bomenkap met meer dan 0,1 hectare oppervlak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer