Motie Vendrik/Ouwehand over het opschorten van besluiten over toelating van ggo-gewassen


29 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onder het Frans EU-voorzitterschap is aangedrongen op een herziening van de Europese toelatingsprocedure voor GGO;

overwegende, dat als onderdeel hiervan, is aangedrongen op een reorganisatie van EFSA, zodat in de toekomst adequate adviezen kunnen worden gegeven over de wenselijkheid van toelating van GGO-gewassen, -diervoer en -producten, waarbij een oordeel van EFSA over de langetermijneffecten van toelating onontbeerlijk is;

constaterende, dat deze reorganisatie nog niet is afgerond;

verzoekt de regering in Europees verband het standpunt in te nemen dat:

1. de bestaande adviezen niet adequaat zijn en derhalve geen basis kunnen zijn voor besluiten over toelating;

2. alle besluiten over toelating minimaal op te schorten totdat de reorganisatie is afgerond en zeker is gesteld dat de advisering adequaat is;

3. de bestaande besluiten heroverwogen moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, VVD